सूचना

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) का लागि निम्नबमोजिम सामग्री आवश्यक रहेको हुँदा इच्छुक योग्यता पुगेका फर्म तथा कम्पनीहरुले सूची सहित दर्ता गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौं ।

Read More

हिउँदको समयमा वन क्षेत्रमा डढेलोको जाखिम बढी हुने गर्दछ । रुखबाट झरेका सुकेका पातमा आगाको झिल्काले भेट्नासाथ डढेलोले उग्र रुप लिन्छ । बर्सेनि नेपालमा हिउँदको समयमा वन डढेलो बढी हुने गरेको तथ्यांक छ ।

Read More